ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 4)

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก.

ประกาศผู้นำเมือง 4

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 4)   – ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่    – สมัครออนไลน์เข้าศึกษาอบรมคลิกที่นี่ (22 ตุลาคม 2561 – 16 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ครั้งที่ ๘

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

scan25611016-155344

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัด_Page_3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย >>>> คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลดใบสมัคร  <<<<  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้บริหารต้น)

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก.

B&W to Searchable PDF_1_20181012154213915

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้บริหารต้น)