พิธีเปิดมหานคร วพม.

OPN20

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 5) โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรม โดยหลักสูตรมหานครนี้จัดขึ้นโดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักพัฒนาเมือง อันได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ข้าราชการการเมือง และผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

by

ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ

S__2998309

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร” เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร”เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมิน  ทราธิราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยมี รศ.นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร” ในโอกาสพระราชสมภพของพระองค์ในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่  4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา08.30 – 16.30 น. โดยในครั้งนี้ ผศ.ดร.สาระ มุขดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้กล่าวถึงความภูมิใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า… “การจัดกิจกรรมเทศนามหาชาติของเรามีทั้งหมด 13… Read more »

by

นวมินทร์รักษ์โลกร้อน ลดใช้ถุงพลาสติก

poster

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการสุดสร้างสรรค์ “นวมินทร์ รักษ์โลกร้อน ลดใช้ถุงพลาสติก” นับถอยหลังลดการใช้ถุงพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์ ร่วมรณรงค์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันลดภาวะโลกร้อน และเปิดโครงการ “นวมินทร์ รักษ์โลกร้อน ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงหิ้วพลาสติกในมหาวิทยาลัยให้ลดน้อยลง อันจะนำไปสู่ความเป็น Green University ในอนาคต

by