ขอเชิญชวนร่วมงาน เดิน-วิ่ง การกุศล “Vajira run for life” วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล

แผนที่วิ่ง

ม.นวมินทราธิราช ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Vajira run for life” วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล   >> เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ให้กับวชิรพยาบาล เนื่องจากในปัจจุบัน ยังขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก เพราะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของ ม.นวมินทราธิราช ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และ นักศึกษารังสีเทคนิค เป็นต้น >> โดยกิจกรรม “Vajira run for life” วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล จะจัดขึ้นในวันที่ 13 ม.ค. 2562   >>ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเดิน-วิ่ง การกุศลในครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.nmu.ac.th Facebook : NavamindradhirajUniversity

by