กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณถนนสังคโลก ภายใต้ “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน”

จิตอาสา_๑๘๐๔๒๓_0001

by