2 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม” บุคลากรทุกส่วนงานให้ความสนใจ เข้าร่วมฟังเต็มทุกที่นั่ง

014

    เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม” ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกส่วนงาน ได้ร่วมพบปะ พูดคุย และซักถามทุกข้อสงสัยต่างๆของตนเองโดยตรงกับรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง  16.00 น. บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ระหว่างท่านอธิการบดีฯ กับบุคลากรทุกส่วนงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเต็มห้องประชุมกว่า 400 ที่นั่ง โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแนะนำทีมผู้บริหาร และเล่าถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมเผยถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯในอนาคต นอกจากนี้ท่านยังได้ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอันเป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติ พร้อมทั้งได้ตอบคำถามที่ถูกส่งมาจากบุคลากรในส่วนงานต่างๆซึ่งทางสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยได้ทำการรวบรวมไว้ อาทิ คำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สวัสดิการต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และการจัดสร้างอาคารสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความเข้าใจและคลายความสงสัยเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน โดยภายหลังจากจบกิจกรรมบนเวที ท่านอธิการบดียังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังมีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติม สามารถสอบถามพูดคุยต่อกับท่านได้ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับไปให้ได้มากที่สุด โดยกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม” ครั้งนี้ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม สังเกตได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเต็มทุกที่นั่ง จนต้องเสริมเก้าอี้เพิ่มอีกกว่า 100 ที่นั่ง… Read more »

by

การเข้าศึกษา ระบบ TCAS

PowerPoint Presentation

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio รับสมัคร 1 – 19 ตุลาคม 2560   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่ม1 รับจำนวน 4 คน    ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่ม2 รับจำนวน 1 คน   ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่ม3 รับจำนวน 1 คน   ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่ม4 รับจำนวน 24 คน     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม1-ผู้รับทุนจากกรุงเทพมหานครหรือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับจำนวน 15 คน   กลุ่ม2-นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รับจำนวน 10 คน   กลุ่ม3-นักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ รับจำนวน 15 คน   รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio รับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561  … Read more »

by