Untitled-1 DSC_0481 DSC_0488 IMG_8008 IMG_8019 IMG_8030 IMG_8046 IMG_8068 IMG_8074 IMG_8080

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560
“Urbanology 4.0” โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมงานพร้อมกล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายสาธารณสุขและการแพทย์ 4.0”
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.