ทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

และขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 ประกาศรับข้อเสนอ6 ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอ

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบต่างๆในการสมัครได้ที่นี้

1 ประกาศรับข้อเสนอ

>2 ข้อกำหนดการทำวิจัย

>3 แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

>4 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

>5 เกณฑ์การให้คะแนน

>6 ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอ

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.