001

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม” ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกส่วนงาน ได้ร่วมพบปะ พูดคุย และซักถามทุกข้อสงสัยต่างๆของตนเองโดยตรงกับรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง  16.00 น.

002 003 004

บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ระหว่างท่านอธิการบดีฯ กับบุคลากรทุกส่วนงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเต็มห้องประชุมกว่า 400 ที่นั่ง โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแนะนำทีมผู้บริหาร และเล่าถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมเผยถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯในอนาคต นอกจากนี้ท่านยังได้ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอันเป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติ พร้อมทั้งได้ตอบคำถามที่ถูกส่งมาจากบุคลากรในส่วนงานต่างๆซึ่งทางสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยได้ทำการรวบรวมไว้ อาทิ คำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สวัสดิการต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และการจัดสร้างอาคารสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความเข้าใจและคลายความสงสัยเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน โดยภายหลังจากจบกิจกรรมบนเวที ท่านอธิการบดียังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังมีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติม สามารถสอบถามพูดคุยต่อกับท่านได้ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับไปให้ได้มากที่สุด

005 006 007 008 009 010

โดยกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม” ครั้งนี้ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม สังเกตได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเต็มทุกที่นั่ง จนต้องเสริมเก้าอี้เพิ่มอีกกว่า 100 ที่นั่ง ซึ่งข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่ทุกท่านได้รับฟังนั้น ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการนำกลับไปพัฒนาส่วนงานของท่าน และยังได้รับทราบถึงสิทธิสวัสดิการที่บุคลากรแต่ละคนพึงได้รับจากการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

 

 

 โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวทิ้งท้ายถึงบุคลากรทุกส่วนงานว่า..

 

“มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร และพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ ขอให้พวกเราทุกคนที่เป็นบุคลากรได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งใจปฏิบัติงาน พัฒนางานในหน้าที่อย่างเต็มพละกำลัง นอกจากนี้ยังต้องการให้พวกเราทุกคน คิดว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชคือบ้านหลังที่สองของทุกคน พร้อมกับช่วยกันทำบ้านของเราให้เป็นบ้านที่น่าอยู่เป็นบ้านที่มีความสุข”

 

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.