ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

scan25620122-133211_Page_2

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการรายสัปดาห์ (ครั้งที่3/2562) ในหัวข้อ “การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ”

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

A3 รายสัปดาห์-v3

ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการรายสัปดาห์ (ครั้งที่ 3/2562) ในหัวข้อ “การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ศรีอ่อน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือโทสาธิต คูระทอง ณ ห้องประชุมจักรพงษ์ ชั้น 2 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.   >>> ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์ https://goo.gl/forms/yu1qn5dclVjoOiKu1  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

navamin-th2D_resize

เขิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการรายสัปดาห์ ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

A3 รายสัปดาห์-v2

  ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการรายสัปดาห์ ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” บรรยายโดย เรือเอกหญิงชาดากานต์ ผโลประการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และนางปิยาภรณ์ เมืองกลาง (ฝ่ายวิชาการ) ณ ห้องเรียน 1 – 2 อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   >>> ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์ https://goo.gl/forms/i3kt9voKMIaFlIEc2  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติการ,พนง.ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน)

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

navamin-th2D_resize

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรักเพื่อวชิรพยาบาล

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

49801147_2034711249953404_5119029927915552768_o

ในวันที่ 13 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรักเพื่อวชิรพยาบาล ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,000 คน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย

กทม. เปิดรับสมัครเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก.

scan25620111-103045_Page_01