กำหนดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 4)

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

navamin-th2D_resize

แบบตอบรับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง  (ผู้นำเมือง รุ่น 4)  

มรภ.เชียงราย ประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก.

Banner

  กำหนดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 256208.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน09.00 – 09.15 น.   กล่าวรายงานโดย                        คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                       กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย09.15 – 09.30 น.   กล่าวแนะนำเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กับเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเหนือ 3 สถาบัน มอบของที่ระลึก                        - สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                       - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                       - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                       กล่าวแนะนำผู้ดำเนินรายการประจำห้อง และมอบของที่ระลึก09.30 – 10.30 น.   การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “” โดย 10.30 – 10.45 น.   รับประทานอาหารว่าง10.45 – 12.00 น.   เสวนา หัวข้อ “” โดย… Read more »

บรรยากาศพิธีการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานครและม.นวมินทราธิราช

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

20181130_๑๘๑๒๐๔_0021

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี ซึ่งมีแผนร่วมกันจัดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันชาติและวันพ่อ

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

47235982_1981003301990866_3278737003943821312_o_1981003295324200

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันชาติและวันพ่อ   ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยคณะสงฆ์วัดราชผาติการาม วรวิหาร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนได้ร่วมจัดพิธีการดังกล่าว ณ ศาลากวีประดิษฐ์ธรรมสภา

ประกาศรับสมัครบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted by & filed under Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์.

navamin-th2D_resize

- ดาวโหลดมาตรฐานประจำตำแหน่ง – ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักเวชนิเทศน์ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติและนักวิชาการเวชส ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานเภสัชกรรม ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการศึกษา มาตรฐานประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร

กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรักเพื่อวชิรพยาบาล”

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

Untitled-2

สมัคร Online! คลิ๊กโลโก้ข้างล่างนี้     กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล  “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล” วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 หลักการและเหตุผลของการจัดงาน  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำลังต้องการทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาด้านเครื่องมือแพทย์และทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  1. จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 2. มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   กิจกรรม ระยะทางวิ่ง ราคาบัตร ของที่ระลึก การแข่งขัน 2.4 Km (เดิน) 500 เสื้อ+เหรียญ ไม่มีการแข่งขัน 5 Km 500 เสื้อ+เหรียญ ถ้วยรางวัล Overall ชาย 5/หญิง 5 10 Km 500 เสื้อ+เหรียญ ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ… Read more »