มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก.

ประชุมวิชาการครัง้ที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 เรื่อง “ไทย-จีน : เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน” “A Road to Future – Rebuilding path to Thai-China “Common Prosperity” วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รูปแบบการนำเสนอแบบออนไลน์ หลักการและเหตุผล ไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความใกล้ชิดในรอบด้าน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ และมีการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ เสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางการเมือง ขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อประชาชนทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน มีส่วนสำคัญในการผลักดันการบรรลุฉันทามติใหม่ แรงขับเคลื่อนใหม่และแนวทางใหม่ในการส่งเสริมการพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนและไทยต่อไป การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นทั้งวิกฤตและโอกาส… Read more »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับต้น)

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

navamin-th3D_noback

ม.นวมินทราธิราช นำนวัตกรรม ร่วมแสดง งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

IMG_7793

 ม.นวมินทราธิราช นำนวัตกรรม หน้ากาก N99 และ หน้ากากแบบคลุมศรีษะ  PAPR ร่วมแสดง งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2021   สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทย และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงาน และนำผลงานนวัตกรรม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ทำจากซิลิโคน ชนิด N99 (N99 respirator) พัฒนาโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ ชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธภาพสูง (Powered air-Purifying respirator – PAPR)… Read more »

งานแถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564″

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

IMG_7738

งานแถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564″ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผศ.พวงผกา กรีทอง รองอธิการบดี ผศ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ นายพงศธร ชมดี อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง เข้าร่วมงานและนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้นำนวัตกรรมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ทำจากซิลิโคน ชนิด N99 (N99 respirator) ไปจัดแสดง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมพัฒนา ผลิต และทดสอบใช้จริงซึ่งได้มาตรฐานตามผลการวิจัย ส่งมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วประเทศ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่… Read more »