ม.นวมินทราธิราช จับมือยูนิแอร์ ร่วม TYK คิดค้นพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดกรอง

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

IMG_2734

 ม.นวมินทราธิราช จับมือยูนิแอร์ ร่วม TYK คิดค้นพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับ  อากาศพร้อมชุดกรอง     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จับมือยูนิแอร์ ร่วม ไทยยางกิจ คิดค้นพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดกรอง รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และ PM2.5 วันที่ 28 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดกรองฝุ่นและเชื้อโรค ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าหน้ากากอนามัยชนิด N95″ ร่วมกับ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยยางกิจ จำกัด ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองทั่วประเทศ จึงร่วมมือกับทั้งสองบริษัท ร่วมกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง แบบเดียวกับที่ใช้ในหน้ากาก KN95 ยี่ห้อ… Read more »