โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

พัฒนา7

 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย     นักวิจัยรุ่นใหม่ ห้ามพลาด! มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” รูปแบบ online classes ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ผ่าน QR Code ในโปสเตอร์ หรือคลิกลิงก์ตามนี้ https://shorturl.asia/DqyGI เฉพาะบุคลกร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการอบรม ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี 02 244 3928 หรือ 090 269 0935 งานประชาสัมพันธ์… Read more »

นมร. ร่วมกับ IRPC ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

IMG_2621

 นมร. ร่วมกับ IRPC ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วันที่ 25 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อาคารทีปังกรรัศมิโชติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยการร่วมลงนามสัญญา ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือครั้งนี้ด้วย โดยห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น… Read more »