ม.นวมินทราธิราช ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

IMG_1742

 ม.นวมินทราธิราช ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับ 7 โรงพยาบาลใน จ.พื้นที่ควบคุมสูงสุด วันที่ 14 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับโรงพยาบาลใน จ.พื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้ารับมอบ จำนวน 5 โรงพยาบาล ได้แก่ – โรงพยาบาลราชวิถี – โรงพยาบาลบ้านแพ้ว – โรงพยาบาลกระทุ่มแบน – โรงพยาบาลโพธาราม – ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และอีก 2 โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยได้ทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ เรียบร้อย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากซิลิโคนพร้อมชุดกรอง N99 ที่สามารถใช้ซ้ำส่วนบุุคคลได้ไม่ต่ำกว่า… Read more »

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปีการศึกษา 2564

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

navamin-th3D_noback

นมร มศว บ.ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ร่วมมือพัฒนาชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

IMG_3890

 นมร มศว บ.ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ร่วมมือพัฒนาชุดตรวจ โควิด-19   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ร่วมมือพัฒนาชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 12 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวออนไลน์ผ่าน Facebook PRSWU ณ หอประชุมอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมี รศ. นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ หัวหน้าโครงการวิจัย, คุณพิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ รองประธานกรรมการ บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ร่วมการแถลงข่าว… Read more »

นวมินทราธิราช ส่งมอบอุปกรณ์ สู้ภัยโควิด-19

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

DSC07448

 นวมินทราธิราช ส่งมอบอุปกรณ์ สู้ภัยโควิด-19     7 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อใช้ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประกอบด้วย – ชุดอุปกรณ์ PAPR จำนวน 100 ชุด – ชุดอุปกรณ์ Mini PAPR จำนวน 100 ชุด – หน้ากากซิลิโคนพร้อมชุดกรอง N99 จำนวน 1,000 ชุด ที่สามารถใช้ซ้ำส่วนบุุคคลได้ไม่ต่ำกว่า 180 วัน ทำให้เทียบเท่าหน้ากาก N95 ที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ถึงจำนวน 180,000 ชิ้น โดยอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวผลิตโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ… Read more »