กิจกรรม ทอดผ้าป่าสมาคม ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

14310496_1093879904036548_5060738608689372536_o

 กิจกรรม ทอดผ้าป่าสมาคม ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เละนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กิจกรรมในงานเป็นการถวายต้นผ้าป่า ยอดจำนวนเงินผ้าป่าอย่างไม่เป็นทางการ ได้ยอดจำนวน xxx บาท พร้อมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการทอดผ้าป่าอย่างพร้อมเพรียงกันที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559   งานประชาสัมพันธ์โทร 02 244 3860Email:askans.rector@gmail.com  

by