NBT Thailand กทม.ร่วมือ ม.นวมินทราธิราช ผลิตแอลกอฮอร์แจกจ่ายประชาชน

03

 กทม.ร่วมือ ม.นวมินทราธิราช ผลิตแอลกอฮอร์แจกจ่ายประชาชน   พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบแอลกอฮอล์ภาคเอกชน เพื่อผลิตเป็นแอลกออล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายให้ประชาชนแก้ปัญหาขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยกรุงเทพมหานครร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระดมบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและอปพร. นำวัตถุดิบที่ได้ ไปผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ80% ขนาด200-250 มิลลิลิตร สูตรองค์การอนามัยโลก แจกให้ถึงมือประชาชน เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       

by