สำนักข่าวไทย TNAMCOT ม.นวมินทราธิราช นวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

15

by

TNN16 ม.นวมินทราธิราช คิดค้นเตียงผู้ป่วยติดเชื้อป้องกันแพร่เชื้อCOVID-19

05

 คิดค้นเตียงผู้ป่วยติดเชื้อป้องกันแพร่เชื้อCOVID-19   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  คิดค้นนวัตกรรม ทำเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ มีไว้สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 คุณสมบัติ คือ มีท่อดูดอากาศติดตั้งบริเวณหัวเตียงผู้ป่วย เพื่อระบายอากาศภายใน ลงไปสู่ตัวกรองที่ทำลายเชื้อโรค โดยไม่กระจายออกสู่ภายนอก เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       

by