มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วชิรพยาบาล

พลเรือเอกสมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

 มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วชิรพยาบาล วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 พลเรือเอกสมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ และนางสาวณัฐวิภา วาณิชย์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปฏิบัติงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบตู้ฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ จำนวน 11 เครื่อง เพื่อใช้ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย ฝ่าวิกฤติไวรัส COVID-19 ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ รองอธิการบดี ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       

by

มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ บริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์

96101912_2925541127537074_2922401443048587264_o

by