ภาพกิจกรรม สร้างโมเดลต้นแบบการจัดการภัยพิบัติ

IMG_6232

 ภาพกิจกรรม สร้างโมเดลต้นแบบการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซ้อมรับมือภัยพิบัติเมือง นำร่องโรงเรียนวัดโบสถ์ หวังสร้างโมเดลต้นแบบการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน วัด และชุมชนเมืองในอนาคต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลสามเสน และสถานีดับเพลิงสามเสน จัดฝึกอบรมและสาธิตการรับมือภัยพิบัติในเขตเมือง และซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตดุสิต เป็นโรงเรียนนำร่อง เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อมป้องกันภัย ให้กับกลุ่มนักเรียน พระภิกษุ และประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ ก่อนขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ งานประชาสัมพันธ์ โทร 02 244 3860 Email:askans.rector@gmail.com

by

ภาพกิจกรรม MOU เทคโนโลยีระบบราง

IMG_5520(edit)

 ภาพกิจกรรม MOU เทคโนโลยีระบบราง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จับมือ บีทีเอส. – สจล. และบริษัทชั้นนำ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรใหม่ “อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ บีทีเอส. นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด และนายเกรกอรี โยอันน์ มาทธิว อองจาลแบร์ท รองประธานกรรมการ กลุ่มอาณัติสัญญาณและควบคุมระบบราง บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล… Read more »

by