พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ Beijing Vocational College of Transportation เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

Beijing 6 Nov 2018_๑๘๑๑๑๒_0051

by

การหารือความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ School of Nursing & Health, Aichi Prefectural University เมื่อวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2561 ณ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

P1040294

by

กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรักเพื่อวชิรพยาบาล”

Untitled-4

  กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล  “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล” วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 หลักการและเหตุผลของการจัดงาน  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำลังต้องการทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาด้านเครื่องมือแพทย์และทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  1. จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 2. มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   กิจกรรม ระยะทางวิ่ง ราคาบัตร ของที่ระลึก การแข่งขัน 2.4 Km (เดิน) 500 เสื้อ+เหรียญ ไม่มีการแข่งขัน 5 Km 500 เสื้อ+เหรียญ ถ้วยรางวัล Overall ชาย 5/หญิง 5 10 Km 500 เสื้อ+เหรียญ ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ VIP 1000 เสื้อคอปก+เหรียญ… Read more »

by