กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการจิตอาสา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ”

อื้มมม_๑๙๐๒๑๑_0028

by