ม.นวมินทราธิราช นำนวัตกรรม ร่วมแสดง งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

IMG_7793

 ม.นวมินทราธิราช นำนวัตกรรม หน้ากาก N99 และ หน้ากากแบบคลุมศรีษะ  PAPR ร่วมแสดง งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2021   สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทย และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงาน และนำผลงานนวัตกรรม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ทำจากซิลิโคน ชนิด N99 (N99 respirator) พัฒนาโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ ชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธภาพสูง (Powered air-Purifying respirator – PAPR)… Read more »

by

งานแถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564″

IMG_7738

งานแถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564″ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผศ.พวงผกา กรีทอง รองอธิการบดี ผศ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ นายพงศธร ชมดี อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง เข้าร่วมงานและนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้นำนวัตกรรมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ทำจากซิลิโคน ชนิด N99 (N99 respirator) ไปจัดแสดง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมพัฒนา ผลิต และทดสอบใช้จริงซึ่งได้มาตรฐานตามผลการวิจัย ส่งมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วประเทศ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่… Read more »

by

รับสมัคร กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงาน และ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

website สภาคณาจารย์ กองทุน-01

 รับสมัคร  กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงาน  และ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย     ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงาน ด้วยกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงานจำนวน 2 ท่านได้เกษียณอายุ ทำให้กรรมการกองทุนว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จึงได้ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งฯ ดังนี้ 1. กำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งทาง online ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. และกำหนดให้มีการเลือกตั้งทาง online ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 0.01 – 15.00 น. 2. ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีคุณสมบัติดังนี้ (1) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุน (2) ไม่เป็นผู้ที่อธิการบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายมหาวิทยาลัย (3) ยังคงเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ในวันเลือกตั้ง 3… Read more »

by