ขอเชิญชวน ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อโปโลมหาวิทยาลัย

ประกวดออกแบบเสื้อ-01

 ขอเชิญชวน ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อโปโลมหาวิทยาลัย   ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อโปโลมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัล 1,500 บาท (จำนวน 2 รางวัล) 1.ออกแบบลายเสื้อ โดยมีโทนพื้นสีส้ม จำนวน 1 ตัว 2.ออกแบบลายเสื้อ โดยมีโทนพื้นสีเขียว ปกสีขาว จำนวน 1 ตัว (สามารถส่งเข้าประกวดได้ทั้ง 2 แบบ หรือแบบใดแบบหนึ่งได้) *** พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทร 0 2244 3849           งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช facebook  https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity line @navamin.u youtube pr@nmu

by