โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย

พัฒนา7

 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย     นักวิจัยรุ่นใหม่ ห้ามพลาด! มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” รูปแบบ online classes ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ผ่าน QR Code ในโปสเตอร์ หรือคลิกลิงก์ตามนี้ https://shorturl.asia/DqyGI เฉพาะบุคลกร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการอบรม ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี 02 244 3928 หรือ 090 269 0935 งานประชาสัมพันธ์… Read more »

by

นมร. ร่วมกับ IRPC ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง

IMG_2621

 นมร. ร่วมกับ IRPC ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วันที่ 25 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อาคารทีปังกรรัศมิโชติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยการร่วมลงนามสัญญา ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือครั้งนี้ด้วย โดยห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น… Read more »

by

ขอเชิญเลือกตั้งออนไลน์ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

unnamed (1)

ขอเชิญเลือกตั้งออนไลน์ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย สแกน QR Code หรือคลิ๊ก https://council.nmu.ac.th/poll/home **เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ** 0.00 – 15.00 น. ชื่อผู้ใช้งาน ใช้ username เดียวกับที่เข้าใช้งานระบบ MIS หรือ REG ซึ่งเป็นชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก เช่น anurak.aomรหัสผ่านเลขประจำตัวบัตรประชาชน13 หลัก เราได้อะไรจากการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย- เราจะได้ตัวแทน เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์กับคณาจารย์  ผ่านผู้แทนของเราใครมีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้บ้าง?- พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นการทดลองปฏิบัติงาน ข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครมีสิทธิเลือกตั้งต้องทำอย่างไร1) คลิ๊กที่ Link จากมือถือ  >> https://council.nmu.ac.th/poll/home2) เข้าสู่ระบบ : ใช้ username เดียวกับที่เข้าใช้งานระบบ MIS หรือ REG ซึ่งเป็นชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก เช่น anurak.aom    รหัสผ่าน  : เลขประจำตัวบัตรประชาชน13 หลัก3) เลือกผู้แทนเพียง 1 ท่าน จากนั้นกดบันทึกเลือกตั้งภายในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ในระหว่างเวลา 0.00… Read more »

by

ม.นวมินทราธิราช ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

IMG_1742

 ม.นวมินทราธิราช ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับ 7 โรงพยาบาลใน จ.พื้นที่ควบคุมสูงสุด วันที่ 14 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับโรงพยาบาลใน จ.พื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้ารับมอบ จำนวน 5 โรงพยาบาล ได้แก่ – โรงพยาบาลราชวิถี – โรงพยาบาลบ้านแพ้ว – โรงพยาบาลกระทุ่มแบน – โรงพยาบาลโพธาราม – ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และอีก 2 โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยได้ทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ เรียบร้อย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากซิลิโคนพร้อมชุดกรอง N99 ที่สามารถใช้ซ้ำส่วนบุุคคลได้ไม่ต่ำกว่า… Read more »

by