บรรยากาศพิธีการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานครและม.นวมินทราธิราช

20181130_๑๘๑๒๐๔_0021

by

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันชาติและวันพ่อ

47235982_1981003301990866_3278737003943821312_o_1981003295324200

by

ประกาศรับสมัครบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

navamin-th2D_resize

- ดาวโหลดมาตรฐานประจำตำแหน่ง – ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักเวชนิเทศน์ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติและนักวิชาการเวชส ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานเภสัชกรรม ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการศึกษา มาตรฐานประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร

by

กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรักเพื่อวชิรพยาบาล”

Untitled-2

สมัคร Online! คลิ๊กโลโก้ข้างล่างนี้     กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล  “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล” วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 หลักการและเหตุผลของการจัดงาน  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำลังต้องการทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาด้านเครื่องมือแพทย์และทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  1. จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 2. มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   กิจกรรม ระยะทางวิ่ง ราคาบัตร ของที่ระลึก การแข่งขัน 2.4 Km (เดิน) 500 เสื้อ+เหรียญ ไม่มีการแข่งขัน 5 Km 500 เสื้อ+เหรียญ ถ้วยรางวัล Overall ชาย 5/หญิง 5 10 Km 500 เสื้อ+เหรียญ ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ… Read more »

by

ขอเชิญส่งโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ Lifestyle Modification for healthy urban living

research

  เชิญชวน บุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่งโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “Lifestyle modification for healthy urban living” (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีสุขภาพที่ดี) เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ในวงเงิน 5,000,000 บาท ประจำปี 2562   โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เสนอขอรับทุนต้องมีลักษณะ ดังนี้ 1. อยู่ภายใต้หัวข้อ Lifestyle modification for healthy urban living: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีสุขภาพที่ดี 2. เป็นชุดโครงการวิจัยหรือนวัตกรรม 3. เป็นโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำผลมาประยุกต์ใช้ได้จริง 4. สามารถเสนอขอได้ทั้ง โครงร่างการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของส่วนงานแล้ว และโครงร่างการวิจัยที่ยังไม่ได้ดำเนินการผ่านการพิจารณาจริธรรมการวิจัย ในรูปแบบ Concept Paper   ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อวิจัย หัวข้อย่อยทุนวิจัย/งานวิจัย หรือ สแกน QR Code และส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา 14 ชุด ผ่านหัวหน้าส่วนงาน… Read more »

by