พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

20190603_190603_0007

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และลงนามถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิธีดังกล่าวมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณวชิรพยาบาลเข้าร่วมจำนวนมาก ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรด้วย

by