ขอพรวันสงกรานต์

 

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างจากทุกส่วนงาน ร่วมรดน้ำขอพร ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี

 

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

 

Posted by & filed under แกลอรี่.