โครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี

 

โครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมสมองกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ความท้าทาย อุปสรรค และความสำเร็จในการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 59 ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น ชลบุรี

 

งานประชาสัมพันธ์

โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.