ภาพงานมุทิตาจิตผู้บริหาร นมร. เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

 

งานประชาสัมพันธ์

โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.