ประกาศขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญและวีดีทัศน์ต่อต้านทุจริตเกี่ยวกับพันธกิจในมหาวิทยาลัย โดยสามารถส่งผลงาน

ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี โทร. 3848

 

Untitled-5

 

หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ วิดีทัศน์-1 หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ วิดีทัศน์-2

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.