ขอเชิญชาวนวมินทราธิราช เข้าร่วมโครงการอบรมสมาธิ “ธรรมสารปภัสสร” ที่มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติสมถะสมาธิภาวนา ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รับจำนวน ๕๐ คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๓๘๔๘

(ติดต่อคุณบุษบง ผู้ประสานงาน)

1 2

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.