เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี ซึ่งมีแผนร่วมกันจัดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

20181130_๑๘๑๒๐๔_0021 20181130_๑๘๑๒๐๔_0009 20181130_๑๘๑๒๐๔_0008 20181130_๑๘๑๒๐๔_0001 20181130_๑๘๑๒๐๔_0006 20181130_๑๘๑๒๐๔_0028 20181130_๑๘๑๒๐๔_0027 20181130_๑๘๑๒๐๔_0024

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.