พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ

วันที่ 7 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคาร เพชรรัตน์

Posted by & filed under แกลอรี่.