20190314_190314_0193 20190314_190314_0042 168330 20190314_190314_0064 20190314_190314_0109 20190314_190314_0100 20190314_190314_0089 20190314_190314_0128 20190314_190314_0155 20190314_190314_0165

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 – 20.30 น. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม Family Concert 2019 Navamindradhiraj University เพื่อแสดงศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภายในงานมีการนำเพลงฮิตฟังสบาย อาทิ ซ่อนกลิ่น พรานล่อเนื้อ
Still on my mind ฯลฯ โดยมีศิลปินรับเชิญจากละครเพลง Still on my mind (ตะวัน พันวา) มาร่วมแสดงดนตรีภายในงานด้วย กิจกรรม
งานดนตรีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.