ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย

เรื่อง “งานวิจัยสู่นวัตกรรมด้านศาสตร์เขตเมือง และการจดสิทธิบัตร”

ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2562 (เวลา 08.00 น. – 16.00 น.)

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

โปสเตอร์ กำหนดการ

 

 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  (สแกนจากบาร์โค้ดด้านล่างนี้) บาร์โค๊ด

*** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 244 3848 , 095 597 9322 (คุณสุธาสินี) ***

 

 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.