ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัยในคน ( Human Research Protection: HRP )
ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ที่ 31 พฤษภาคม 2562

โปสเตอร์วิจัย-01 กำหนดการ1

 

กำหนดการ2ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz-3pVu0XRYHl8L3dfCytM3aCC06l6jevz-gHe7m74BIbhdQ/viewform?fbclid=IwAR2Bxe68pt3ijN0asoapWwjgDHU-Z-aXLky3xUXK4klgA4zQKndIxHS2Evg

****สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 022443848****

 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.