มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย

“LEAN Management and R2R from Theory to practice to research”

ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์

S__16760902 S__16760903

 

>>> ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 พ.ค.62 (กรอกใบสมัครที่ลิ้งค์ด้านล่าง)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6kUWKGZeeN-tt3NqH3ML8VpB8yxihW8-ej0u3Y0m7_tC5fQ/viewform

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยสำนักงานอธิการบดี

โทร. 02-244-3848 , 09-0269-0935 095-597-9322 (สุธาสินี) E-mail: res@nmu.ac.th

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.