20190603_190603_0004 20190603_190603_0005 20190603_190603_0006 20190603_190603_0007 20190603_190603_0014 20190603_190603_0015 20190603_190603_0018 20190603_190603_0021 20190603_190603_0024 20190603_190603_0025 20190603_190603_0080 20190603_190603_0085 20190603_190603_0086

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และลงนามถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิธีดังกล่าวมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณวชิรพยาบาลเข้าร่วมจำนวนมาก ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรด้วย

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.