มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนทุกท่าน

ร่วมสะสมแสตมป์ที่ระลึกมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครบรอบ ๑๐ ปี

หรือจัดเตรียมเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 

แสตมป์ 4 ดวงล่าสุด

 

โดยการออกแบบแสตมป์ จัดทำเป็นชุดภาพอาคารในความทรงจำของชาวนวมินทราธิราช จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ซึ่งได้รวบรวมความประทับใจ เอาไว้ในชุดแสตมป์สะสมนี้

 

>> พิเศษ! เปิดให้สั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๐ ส.ค. ๖๒ โดยมีจำกัดเพียง ๕๐๐ ชุดเท่านั้น 

*** ในราคาชุดละ ๙๙ บาท โดยท่านจะได้รับแสตมป์ภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ***

 

ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ QR Code ด้านล่าง

frame

โดยทำการสั่งจองผ่าน การส่งข้อความ  (Message) ถึงมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทรศัพท์  ๐๒-๒๔๔-๓๘๔๖

 

 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.