พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

 

DSC_0387 DSC_0397 DSC_0368 DSC_0343 DSC_0338 DSC_0330 DSC_0032 DSC_0573 DSC_0519 DSC_0092 DSC_0095

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” รับบริจาคโลหิต การอบรมการทำหัตถการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการสอนดับเพลิง จากนั้นอธิการบดีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกัน ณ ด้านหน้าตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.