วันแม่

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และเปิดกรวยดอกไม้สด จากนั้นผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดแสดงผลงานผู้ชนะการประกวดเรียงความและประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

 

IMG_8841 IMG_8844 IMG_8864 IMG_8875 IMG_8906 IMG_8930 IMG_8935 IMG_8986 IMG_8991

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.