ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์

Posted by & filed under แกลอรี่.