Download

 วิทยาลัยพัฒนามหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง

 

DOWNLOAD ใบสมัคร   ใบสมัครสอบคัดเลือก2563

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2164 2636 และ 08 5244 3112 นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

รับสมัคร ป.โท01020304

 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.