ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 Covid19 fe1d38c57c2dfcc8899d997242cd46bc

01-01 02-01 03-011 41 42 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง มาต_Page_1 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง มาต_Page_2

 

 

วิดีทัศน์การป้องกัน การแพร่ระบาด Covid19 fe1d38c57c2dfcc8899d997242cd46bc

Infographic มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 Covid19 fe1d38c57c2dfcc8899d997242cd46bc

573717 COVID 19.12
Untitled-1-01

ล้างมือ-01

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 COVID-19

 

238712 S__52355127

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.