ม.นวมินทราธิราช นวัตกรรมรับมือโควิด-19

 

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
รายการ เรื่องลับมาก ทางช่อง Nation22
เรื่อง นวัตกรรมรับมือโควิด-19 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้สัมภาษณ์โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ และ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสง จิตสมเกษม

เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2563

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under สื่อทีวี Covid-19.