บก.ทท.มอบนวัตกรรมทางการแพทย์ให้ ม.นวมินทราธิราช

 

บก.ทท.มอบนวัตกรรมทางการแพทย์ให้คณะแพทย์วชิรพยาบาล | 17 เม.ย. 2563

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under สื่อทีวี Covid-19.