มจพ.ผลิตนวัตกรรมให้โรงพยาบาล ช่วยแพทย์รับมือโควิด-19

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส่งมอบ 2 นวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 คือเครื่องอบฆ่าเชื้อยูวี และหน้ากาก PAPR ให้กับคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หวังช่วยลดความเสี่ยงให้กับแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วนโควิด-19

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยยูวี เป็นหนึ่งในนวัตกรรม ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมกับคิดค้นขึ้นมาสำหรับใช้ฆ่าเชื้อบนหน้ากากอนามัย โดยใช้เวลา 20 นาทีในการฆ่าเชื้อ พร้อมกับส่งมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 5 เครื่อง และโรงพยาบาลต่างๆ

โดนเครื่องอบเชื้อ ผ่านการทดสอบใน 2 ประเด็นหลัก คือ ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของหน้ากาก โดยได้ทดลองนำหน้ากากชนิด N95 เข้าตู้อบฆ่าเชื้อยูวี โดยใช้เวลา20 นาที พบว่า หลังฉายยูวีไปจำนวน 12 ครั้ง เมื่อนำมาดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ จะพบความเปลี่ยนแปลงของเส้นใยหน้ากากชั้นกลางและชั้นนอก ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการกรอง จึงได้ข้อสรุปว่า จำนวนครั้งที่เหมาะสมแก่การเข้าตู้อบคือ 10 ครั้ง

ส่วนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เมื่อทำการทดสอบ มากกว่า 20 ครั้ง ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ซึ่งนวัตกรรมนี้ จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถนำหน้ากากกลับมาใช้ได้โดยยังมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่ ส่วนอีกประเด็นที่มีการทดสอบคือ การป้องกับการรั่วไหลของแลงยูวี ซึ่งตู้อบนี้ จะติดตั้งหลอดยูวีไว้ภายใน เมื่อเปิดฝาตู้ หลอดไฟยูวีจะถูกตัด เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ จากแสงยูวี //ส่วนฝาตู้มีการติดฟิล์มกรองแสง ซึ่งไม่พบว่ามีการรั่วไหลของแสงยูวี

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมการพัฒนาข้อต่อสำหรับหน้ากากแรงดันบวกที่ใช้หน้ากากดำน้ำชนิดเต็ม หรือ เครื่อง PAPR ที่จะช่วยให้แพทย์สามารถใช้ในการช่วยรักษาผู้ป่วยได้ โดยมีอากาศหายใจได้อย่างสะดวก และป้องกันเชื้อโรค

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2563

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under สื่อทีวี Covid-19.