“มอบหุ่นยนต์แบ่งปัน” หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ SHaRE-aGIVeR

 

IMG_3515

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี GC ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) หรือหุ่นยนต์แบ่งปัน ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำไปใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง (Physical Distancing) และป้องกันการแพร่เชื้อโรค

โดยมี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเหนือ เป็นผู้มอบหุ่นยนต์แบ่งปัน แก่ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมรับมอบ

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ กล่าว รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนยังคงตระหนัก ให้ความสำคัญ และยังคงร่วมมือกันในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมตลอดทุกช่วงเวลา และจะนำ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” ไปใช้ในพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รวมถึงผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

IMG_3401 IMG_3462 IMG_3480 IMG_3484 IMG_3509 IMG_3513

เรื่อง:ภาพ อรรณพ พัฒนศิลป์

 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under ข่าว Covid-19.