ม.นวมินทราธิราช ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

 

IMG_1742
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับ 7 โรงพยาบาลใน จ.พื้นที่ควบคุมสูงสุด
วันที่ 14 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับโรงพยาบาลใน จ.พื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้ารับมอบ จำนวน 5 โรงพยาบาล ได้แก่
- โรงพยาบาลราชวิถี
- โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
- โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
- โรงพยาบาลโพธาราม
- ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
และอีก 2 โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยได้ทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ เรียบร้อย
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากซิลิโคนพร้อมชุดกรอง N99 ที่สามารถใช้ซ้ำส่วนบุุคคลได้ไม่ต่ำกว่า 180 วัน ทำให้เทียบเท่าหน้ากาก N95 ที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ถึงจำนวน 180,000 ชิ้น และหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศ (PAPR)
โดยอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวผลิตโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อมอบให้องค์การเภสัชกรรมและกรุงเทพมหานคร ในการส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์
IMG_1672 IMG_1685 IMG_1767
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
facebook https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity
line @navamin.u
youtube pr@nmu

 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.