สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะ

 แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 (COVID-19)

 

IMG_4799 IMG_4800 IMG_4803 IMG_4845
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 6 กันยายน 2564 นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคม กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พร้อมด้วย นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ และ ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม มอบมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาล ให้กับ โรงพยาบาลตำรวจ และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
facebook https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity
line @navamin.u
youtube pr@nmu

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.