มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด ให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

 

IMG_4848
 
IMG_4860 IMG_4868  IMG_4881

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ผอ.วิทยาลัยพัฒนามหานคร นางสาวดวงเนตร์ ภู่วัฒนวนิชย์ รองหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าน้ำสามเสน สวนอ้อย วัดโบสถ์ ศรีย่านซอย 3 ซอยโซดา แฟลตสิริสาสน์เคหะศรีย่าน หมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ราชผาทับทิมร่วมใจ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และวัดคอนเซ็ปชัญ ณ อาคารนวมินทร์ 2 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
facebook https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity
line @navamin.u
youtube pr@nmu

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.