มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร สายสนับสนุน เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้าใจด้านการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานและองค์กร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2558 ณ ซันไชน์ พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.