กิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย มีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเข้าร่วมรดน้ำเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 2 เมษายน 2558

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.