พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2557

ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเรียน 1-2 ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ โดย อาจารย์นายแพทย์ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.