มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก จัดโครงการส่งเสริมบริการวิชาการแก่สังคม และค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under กิจการนักศึกษา, แกลอรี่.