โครงการ อาหารปลอดภัยริมถนนสังคโลก

รศ.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ อาหารปลอดภัยริมถนนสังคโลก โดยภายในงานมีการมอบผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม ให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า และการลงพื้นที่ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิต ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมอาจารย์และนักศึกษา ณ ถนนสังคโลก เขตดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 58

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under กิจการนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, แกลอรี่.