ภาพกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี ณ สำนักงานอธิการบดี

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวนำในพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.