ครบรอบ 5 ปี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 5 ปี โดยมีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัย ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

 

Posted by & filed under แกลอรี่.