ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ลานพระบรมรูปหน้าตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 58

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

 

 

Posted by & filed under แกลอรี่.