ภาพกิจกรรม ถวายราชสักการะ  ณ สำนักงานอธิการบดี

นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวนำในพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

 

Posted by & filed under แกลอรี่.